โครงการ TEDET ประจำปี 2559

  การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) หรือโครงการ TEDET ประจำปี 2559  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการสอบประเมินในระดับนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  โดยนักเรียนสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ค่าสมัครสอบประเมิน :  วิชาละ 150 บาท รับสมัคร

Read more

ATCM 2016

ขอเชิญผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอในงาน ATCM 2016 (Asian Technology Conference in Mathematics 2016)  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21  และปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  งาน ATCM 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2559  ณ สวนนงนุช

Read more