รับสมัครครูเข้าร่วมประชุมสัมมนา ATCM 2016 รอบที่ 2

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 21 : 21st  Asian Technology Conference in Mathematics (ATCM 2016)  ระหว่างวันที่ 14 – 18  ธันวาคม  2559  ณ สวนนงนุช  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 21

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 21 : 21st  Asian Technology Conference in Mathematics (ATCM 2016)  ระหว่างวันที่ 14 – 18  ธันวาคม  2559  ณ สวนนงนุช  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง

Read more

ATCM 2016

ขอเชิญผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอในงาน ATCM 2016 (Asian Technology Conference in Mathematics 2016)  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21  และปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  งาน ATCM 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2559  ณ สวนนงนุช

Read more