รับสมัครครูคณิตศาสตร์มัธยม เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 22 (Annual Meeting in Mathematics 2017)   ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สสวท. สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม

Read more