ขอเชิญสมัครเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.1 และม.4

    ขอเชิญสมัครเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.1 และม.4  ระหว่างวันที่  18 – 20  ธันวาคม  2559  ณ  โรงแรมจัสมิน แกรนด์ โฮเต็ล  กรุงเทพฯ คุณสมบัติของคุณครู 1. ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. อายุตั้งแต่

Read more