คู่ซี้หกเหลี่ยม เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์

คุณครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลายท่านอาจกำลังมองหากิจกรรมที่สามารถฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน เกมคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า “คู่ซี้หกเหลี่ยม” อาจเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูกำลังตามหาอยู่ก็ได้   บทความโดย : อ.ภีมวัจน์  ธรรมใจ  ผู้ชำนาญ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 41  ฉบับที่ 183  เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556   หน้า 40-42   อ่านบทความ

Read more

คุณพร้อมที่จะเตรียมโจทย์ เจียระไนเพชร แล้วหรือยัง

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจเปรียบได้กับการเจียระไน “เพชร” นั้นนับว่าเป็นเรื่องยาก  ผู้เขียนจึงขอใช้บทความนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนบุคคล แบ่งปันเทคนิค และมุมมองของครูที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อให้ไปให้ถึงการสอบแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์     บทความโดย : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 40  ฉบับที่ 177 

Read more

ภาษาและการนับ กับกลไกการคำนวณในคณิตศาสตร์

ในบรรดาภาษาที่ใช้สื่อสารกันในโลก ภาษาใดที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุด สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้  ซึ่งบทความนี้จะวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าวิธีการนับในภาษาไทยมีผลต่อการคิดคำนวณในทางคณิตศาสตร์อย่างไร     บทความโดย : ดร.อลงกต ใหม่ด้วง  นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 44  ฉบับที่ 201  เดือนกรกฎาคม –

Read more

การสอนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สามารถทำได้หลายวิธี  แต่วิธีการที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือการเขียนรูป ซึ่งเป็นวิธีที่ครูคณิตศาสตร์โดยเฉพาะครูในระดับประถมศึกษาทุกคนในประเทศสิงคโปร์ต้องรู้ ต้องเข้าใจ โดยวิธีการนี้ในสิงคโปร์เรียกว่า บาร์โมเดล (Bar Model)      บทความโดย : นายสุรัชน์  อินทสังข์  นักวิชาการอิสระ ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 43  ฉบับที่ 194  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 

Read more