คณิตศาสตร์ในรังผึ้ง

ใครสนใจคณิตศาสตร์ที่อยู่ในธรรมชาติไม่ควรพลาดบทความนี้ ผู้เขียนจะนำทุกท่านบุกรังผึ้งเพื่อดูคณิตศาสตร์ที่แอบซ่อนอยู่ภายใน   บทความโดย : ปฐมาภรณ์ อวชัย นักวิชาการอาวุโส ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 41  ฉบับที่ 184   เดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 2549   หน้า 43-45   อ่านบทความ

Read more

กิจกรรมทำน้ำสับปะรด ได้มากกว่าน้ำสับปะรด

สำหรับผู้สอนท่านใดที่กำลังมองหากิจกรรม STEM  "กิจกรรมทำน้ำสับปะรด ได้มากกว่าสับปะรด" นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย     บทความโดย : สมเกียรติ  เพ็ญทอง  ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ที่มา :  นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 192 หน้า

Read more

คณิตศาสตร์กับระบบรักษาความปลอดภัย

หลายคนมักถามว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม ไม่เห็นจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลย  บทความนี้แหละตอบโจทย์แน่นอน  บทความนี้จะนำเสนอถึงการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องสมการเส้นตรงและเมทริกซ์ไปใช้ในการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัย   บทความโดย : รศ.ดร.สมพร สูตินันท์โอภาส นักวิชาการอิสระ ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 41  ฉบับที่ 181  เดือนมีนาคน-เมษายน 2556   หน้า 39-42   อ่านบทความ

Read more

ORIGAMI กับคณิตศาสตร์

ศิลปะการพับกระดาษ ORIGAMI สามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างไร ลองหาคำตอบได้ในบทความนี้   บทความโดย : นางชมัยพร ตั้งตน นักวิชาการอิสระ ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 35  ฉบับที่ 145  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2549   หน้า 12-15   อ่านบทความ

Read more