คณิตศาสตร์กับวิทยาการเข้ารหัสลับ

เนื้อหาคณิตศาสตร์บางเรื่องที่มีความซับซ้อนอาจทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นว่า แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง ตัวอย่างของการนำคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมไปใช้ประโยชน์ในวิทยาการเข้ารหัสลับ     บทความโดย : นางสาวอัมริสา จันทนะศิริ นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 42  ฉบับที่ 190  เดือนกันยายน-ตุลาคม 2557   หน้า 33-36

Read more

จดหมายเปิดผนึกถึงเด็ก(อยาก)ฉลาดคิดแบบคณิตศาสตร์

น้อง ๆ เคยสงสัยไหมว่าตัวเองเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์หรือไม่ หากอยากลองพิสูจน์ความชอบคณิตศาสตร์ของตัวเอง เชิญหาคำตอบได้ในบทความนี้     บทความโดย : นางนวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ ผู้ชำนาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 40  ฉบับที่ 178  เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555   หน้า

Read more

สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็น

ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามแนวทางของสะเต็มศึกษานี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นได้  จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ โดยนำหลักการของความน่าจะเป็นมาใช้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประยุกต์เอาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหานำตามแบบสะเต็มศึกษาจำนวนสองกิจกรรม ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เผชิญปัญหาในสถานการณ์จริง  รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม     บทความโดย : ดร.อลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 43  ฉบับที่ 191  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 

Read more

คณิตศาสตร์กับการจับสลากของขวัญอย่างยุติธรรม

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของแต่ละปี หลายหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย บางหน่วยงานมีพิธีทางศาสนาหรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แต่ที่ดูเหมือนจะขาดไม่ได้ คงจะเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งภายในงานก็จะมีการ “จับสลากของขวัญ” เพื่อหาผู้โชคดีต้อนรับปีใหม่  รูปแบบการ “จับสลากของขวัญ” บางหน่วยงานจะแจกของขวัญชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่สลับกันไป โดยของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดจะถูกจับเป็นรางวัลสุดท้าย เพราะอาจมีจุดประสงค์ว่า ต้องการให้สมาชิกทุกคนในหน่วยงานได้อยู่ร่วมสนุก และร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ไปด้วยกันจนกว่างานเลี้ยงจะเลิก  แต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าการจับสลากของขวัญ  โดยการแจกของขวัญชิ้นเล็ก ๆ ก่อน แล้วนำของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นรางวัลสุดท้ายนั้น ยุติธรรมสำหรับผู้มาร่วมงานทุกคนแล้วหรือ   บทความโดย

Read more