สื่อวีดิทัศน์

                                                           
 LSMath_YouTube   
 
 

 

 

            สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์  เพื่อให้เพื่อนครูนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้นักเรียนใช้ศึกษาเป็นความรู้เพิ่มเติม

 
            ท่านสามารถคลิก  Youtube Channel – LSMath  เพื่อเลือกชมวีดิทัศน์  และกดติดตาม เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับวีดิทัศน์ใหม่ๆ  

 

logoคณิตeasy สาระความรู้ พลังคิด