ติดต่อเรา

logo

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

ที่อยู่:
924 (อาคารปฏิบัติการ ชั้น 5) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2392-4021  ต่อ 2501-2518 
โทรสาร: 0-2392-9348
  http://www.ipst.ac.th/

 

 
  1. Loading ...