ลูกเต๋าพิสดาร

บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับ “เกมลูกเต๋าพิสดาร”  ซึ่งมีความพิเศษคือ ผลรวมของแต้มที่อยู่บนหน้าตรงข้ามกันจะไม่เท่ากับ 7
ส่วนวิธีการเล่น   ความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเล่นเกมนี้คืออะไร   สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ

บทความโดย : นางนวลจันทร์  ฤทธิ์ขำ  ผู้ชำนาญ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 44  ฉบับที่ 197  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558   หน้า 35-37