การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในการสอนคณิตศาสตร์”

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในการสอนคณิตศาสตร์” โดย บริษัท คาสิโอ มาเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. ณ สสวท. 

สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาส่งใบสมัครมาที่ nonthawat@casio.com.sg   ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่: คุณนนทวัฒน์ อิ่มสม-สมบูรณ์ 02-651-4588 ต่อ 705, มือถือ : 087-988-2586

* รับจำนวนจำกัด และจะมีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • อายุไม่เกิน 55 ปี
 • มีความสนใจในการใช้เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ CASIO ในการสอน
 • ปัจจุบันสอนบทเรียนที่มีอยู่ใน Workshop
 • หากท่านผ่านการอบรม และมีประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข

 • หลังจากจบการอบรม ทางคาสิโอจะเลือกคุณครู เพื่อให้เป็น CASIO’s Province Trainer
 • Casio’s province trainer จะต้องมุ่งพัฒนาการใช้เครื่องคำนวณ CASIO เป็นหลัก
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมทุกเนื้อหาตลอดทั้ง 2 วัน
 • กรณีที่คุณครูเดินทางมาจากต่างจังหวัด คาสิโอจะจัดหาที่พักให้ จำนวน 3 คืน
  (คืนศุกร์ที่ 4 – อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560)
 • มีอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

สิทธิประโยชน์ที่ CASIO’s province trainer จะได้รับ

 • มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่ CASIO จัดขึ้น
 • สามารถซื้อเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ของ CASIO ในราคาการศึกษา

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กำหนดการอบรม