ORIGAMI กับคณิตศาสตร์

ศิลปะการพับกระดาษ ORIGAMI สามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างไร ลองหาคำตอบได้ในบทความนี้
 

บทความโดย : นางชมัยพร ตั้งตน นักวิชาการอิสระ
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 35  ฉบับที่ 145  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2549   หน้า 12-15