รับสมัครครูคณิตศาสตร์มัธยม เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 22 (Annual Meeting in Mathematics 2017)   ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สสวท. สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม จำนวนจำกัด  โดยท่านสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560  เวลา 12.00 น.  

 

คุณสมบัติ
เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

 

หมายเหตุ  
1)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร  0-2392-4021  ต่อ 2513  (วรนารถ อยู่สุข)
2)  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมงานประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ผ่านทางเฟซบุ๊ก “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.”  (https://www.facebook.com/math.ipst)
3)  ท่านที่ส่งใบมัครเข้ามาจะได้รับข้อความตอบกลับภายใน 5 วันทำการ  หากท่านไม่ได้รับข้อความตอบกลับ กรุณาติดต่อมาที่ 0-2392-4021  ต่อ 2513 หรือ 2516 (ปิยาภรณ์ ทองมาก)

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร - pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร - word