คณิตศาสตร์กับวิทยาการเข้ารหัสลับ

เนื้อหาคณิตศาสตร์บางเรื่องที่มีความซับซ้อนอาจทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นว่า แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง ตัวอย่างของการนำคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมไปใช้ประโยชน์ในวิทยาการเข้ารหัสลับ
 
 
บทความโดย : นางสาวอัมริสา จันทนะศิริ นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 42  ฉบับที่ 190  เดือนกันยายน-ตุลาคม 2557   หน้า 33-36