จดหมายเปิดผนึกถึงเด็ก(อยาก)ฉลาดคิดแบบคณิตศาสตร์

น้อง ๆ เคยสงสัยไหมว่าตัวเองเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์หรือไม่ หากอยากลองพิสูจน์ความชอบคณิตศาสตร์ของตัวเอง เชิญหาคำตอบได้ในบทความนี้
 
 
บทความโดย : นางนวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ ผู้ชำนาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 40  ฉบับที่ 178  เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555   หน้า 38-39
 

อ่านบทความ