รับสมัครครูเข้าร่วมประชุมสัมมนา ATCM 2016 รอบที่ 2

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 21 : 21st  Asian Technology Conference in Mathematics (ATCM 2016)  ระหว่างวันที่ 14 – 18  ธันวาคม  2559  ณ สวนนงนุช  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ  มีการนำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ทั้งนี้สสวท. ยินดีสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม (มีจำนวนจำกัด)  ซึ่งท่านสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เวลา 16.00 น.  

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ครู  อาจารย์  นักวิชาการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

 

ช่องทางการส่งใบสมัคร

  • E-mail : wyoos@ipst.ac.th
  • Fax : 0-2392 9348
  • Facebook Fan Page (Inbox) : สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมงานประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559  ผ่านทางเฟซบุ๊ก “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.”  (www.facebook.com/math.ipst)

 

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมโทร  0-2392 4021  ต่อ 2513  (อ.วรนารถ อยู่สุข )

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (word)