ขอเชิญสมัครเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.1 และม.4

 

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.1 และม.4  ระหว่างวันที่  18 – 20  ธันวาคม  2559  ณ  โรงแรมจัสมิน แกรนด์ โฮเต็ล  กรุงเทพฯ


คุณสมบัติของคุณครู

1. ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. อายุตั้งแต่ 24 – 55 ปี

3. สามารถเดินทางไปอบรมโรงเรียนต่างๆ ได้ (หลักสูตร 2 วัน)

4. มีความสนใจการใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน

5. ปัจจุบันสอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ ปีที่ 4

6. หากท่านผ่านการอบรมต่างๆ ของทางกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันต่างๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7. หากท่านมีทักษะภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. กรุณานำเครื่องโน้ตบุ๊คติดตัวมาด้วย ทางคาสิโอยินดีติดตั้งซอฟแวร์ Classwiz Emulator ให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ


เงื่อนไขต่างๆ

1.  ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องเข้าร่วมการอบรมทุกหัวข้อ ตลอดทั้ง 3 วัน

2.  คาสิโอจะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องหลังจากจบอบรม


สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม ทางเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์คาสิโอ

1. ท่านจะได้รับความสำคัญอันดับแรกในการเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ ของทางคาสิโอ

2. โรงเรียนนำร่องจะได้ยืมเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ รุ่น 991 EX Classwiz จำนวน 50 เครื่อง เป็นระยะเวลา 2 เทอม 

 


ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดคุณสมบัติ และเงื่อนไขการเข้าอบรม
ดาวน์โหลดตารางการอบรม