โครงการ TEDET ประจำปี 2559

tedet

 

การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) หรือโครงการ TEDET ประจำปี 2559  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการสอบประเมินในระดับนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  โดยนักเรียนสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าสมัครสอบประเมิน :  วิชาละ 150 บาท

รับสมัคร :  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
วันสอบประเมิน :  วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
ประกาศผลการประเมินระดับประเทศ และระดับจังหวัด :  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ดูรายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน :  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม