ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี 2559 ครั้งที่ 21 (Annual Meeting in Mathematics 2016)  และการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2559  (Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2016) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559  ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สสวท. สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม 50 ท่านแรก  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  เวลา 16.00 น.  

หมายเหตุ  
1)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร  0-2392-4021  ต่อ 2513  (อ.วรนารถ อยู่สุข  นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.)
2)  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมงานประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  ผ่านทางเฟซบุ๊ก “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.”  (https://www.facebook.com/math.ipst)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (word)