คณิตศาสตร์กับการจับสลากของขวัญอย่างยุติธรรม

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของแต่ละปี หลายหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย บางหน่วยงานมีพิธีทางศาสนาหรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แต่ที่ดูเหมือนจะขาดไม่ได้ คงจะเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งภายในงานก็จะมีการ “จับสลากของขวัญ” เพื่อหาผู้โชคดีต้อนรับปีใหม่  รูปแบบการ “จับสลากของขวัญ” บางหน่วยงานจะแจกของขวัญชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่สลับกันไป โดยของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดจะถูกจับเป็นรางวัลสุดท้าย เพราะอาจมีจุดประสงค์ว่า ต้องการให้สมาชิกทุกคนในหน่วยงานได้อยู่ร่วมสนุก และร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ไปด้วยกันจนกว่างานเลี้ยงจะเลิก  แต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าการจับสลากของขวัญ  โดยการแจกของขวัญชิ้นเล็ก ๆ ก่อน แล้วนำของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นรางวัลสุดท้ายนั้น ยุติธรรมสำหรับผู้มาร่วมงานทุกคนแล้วหรือ
 
บทความโดย : ดนิตา  ชื่นอารมณ์  ผู้ชำนาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 43  ฉบับที่ 194  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558   หน้า 31-32
 

ดาวน์โหลดบทความ