คณิตศาสตร์กับระบบรักษาความปลอดภัย

หลายคนมักถามว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม ไม่เห็นจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลย  บทความนี้แหละตอบโจทย์แน่นอน  บทความนี้จะนำเสนอถึงการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องสมการเส้นตรงและเมทริกซ์ไปใช้ในการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัย   บทความโดย : รศ.ดร.สมพร สูตินันท์โอภาส นักวิชาการอิสระ ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่

Read more

ORIGAMI กับคณิตศาสตร์

ศิลปะการพับกระดาษ ORIGAMI สามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างไร ลองหาคำตอบได้ในบทความนี้   บทความโดย : นางชมัยพร ตั้งตน นักวิชาการอิสระ ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 35 

Read more

คู่ซี้หกเหลี่ยม เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์

คุณครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลายท่านอาจกำลังมองหากิจกรรมที่สามารถฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน เกมคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า “คู่ซี้หกเหลี่ยม” อาจเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูกำลังตามหาอยู่ก็ได้   บทความโดย : อ.ภีมวัจน์  ธรรมใจ  ผู้ชำนาญ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ที่มา :  นิตยสาร สสวท.

Read more

คุณพร้อมที่จะเตรียมโจทย์ เจียระไนเพชร แล้วหรือยัง

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจเปรียบได้กับการเจียระไน “เพชร” นั้นนับว่าเป็นเรื่องยาก  ผู้เขียนจึงขอใช้บทความนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนบุคคล แบ่งปันเทคนิค และมุมมองของครูที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อให้ไปให้ถึงการสอบแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์     บทความโดย : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

Read more